නව්‍යකරණය වූ දේශපාලනයක්

පොරොන්දුවක් නොව. සහතිකයක්.

ඔබ අප වෙත එවූ යෝජනා අතරින් වැඩිම මනාප ලබාගත් යෝජනා 5 තෝරාගෙන එය මාගේ රජයක් තුළදී ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කරමි.

ඔබේ යෝජනාව එවන්නසියලු යෝජනා

නවතම යෝජනා

නව ක්ෂේත්‍රයන්යෝජනා
නොවැම්බර් 10, 2019

දේශීය නිෂ්පාදකයා නඟාසිටුවීම

දේශීය නිෂ්පාදන වල නියැලි සිටින නිෂ්පාදකයින්ට මතුවන ගැටළු කිහිපයක් ඔබතුමා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්තෙමි. 1.…
Read More
යෝජනා
ඔක්තෝබර් 12, 2019

18 අවම වැටුප් ක්‍රමය

අවම වැටුපක් යනු හාම්පුතුන්ට තම සේවකයින්ට නීත්‍යානුකූලව ගෙවිය හැකි අවම වැටුපයි. එනම් කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ශ්‍රමය…
Read More
නව තාක්ෂණික සංකල්පයෝජනා
ඔක්තෝබර් 12, 2019

16 රජයේ සේවාවන්ට වෙන්වූ ජංගම යෙදුම්

තැපැල්, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, ජාතික හැඳුනුම්පත, ප්‍රවාහන වැනි සියලුම රාජ්‍ය සේවා ආයතන සඳහා ජංගම යෙදුම්…
Read More

Connect with Mahinda Rajapaksa

Connect with Gotabhaya Rajapaksa

Connect with Podu Jana Peramuna